Flaggregler

Flaggregler & råd för flagga och vimpel

Sveriges flagga har varit en symbol för fosterlandet ända sedan 1400-talet. Visst känner vi stolthet, t ex när den blå-gula flaggan går i topp under stora internationella idrottstävlingar.

Ofta har flaggan och flaggstången en djupare innebörd än att bara vara en symbol för vårt land. Vad är bättre än att hissa flaggan i topp när vi uppvaktar nära och kära och när vi hyllar den vackra svenska sommaren? Flaggan visar vår glädje men den kan också förmedla respekt och sorg.

I vår flaggshop kan du köpa svenska flaggor och svenska vimplar.

Råd & regler för flaggan

Flaggregler sveriges flaggaFlaggans längd bör vara en fjärdedel av stångens längd.

 • Nya flaggor bör första gången hissas i lugnt väder så att sömmarna får stabiliseras.
 • Den bör ej vidröra marken vid hissande eller halning.
 • Flaggan ska alltid vara hel och ren.
 • Riktmärken för tider att hissa och hala flaggan är att
  • Hissning sker klockan 8 nov-feb och kl. 9 resten av året.
  • Halning sker vid solnedgången, dock senast kl. 21. Under polarnatten sker halning kl 1150 för berörda områden.
  • Vill du flagga längre vid festliga tillfällen bör flaggan vara upplyst efter solnedgången
 • En våt eller fuktig flagga måste få torka innan den viks ihop.
 • En urblekt eller utsliten flagga får ej användas till något annat ändamål mer än flaggning.
 • Det är också förbjudet att skriva eller klistra på något på en nationsflagga.
 • Mindre flaggor med väggfäste kan hänga uppe dygnet runt.
 • På en ihop vikt flagga skall det gula korset inte synas.

Råd & regler för vimpel

 • En vimpel kan man hissa när man vill och den kan vara uppe dygnet runt.
 • Nya vimplar bör första gången hissas i lugnt väder så att sömmarna får stabiliseras.
 • Den bör vara hissad när man är hemma. Ingen flaggstång bör stå naken.
 • Vimpeln ska ha en längd som motsvarar en tredjedel av flaggstångens höjd.
 • Den blå sidan av vimpeln skall vara uppåt.
 • Knutar som bildas måste omedelbart lösas upp för att undvika att vimpeln går sönder.
 • En våt eller fuktig vimpel måste få torka innan den viks ihop
 • Vimpeln kan strykas med svag värme.

Flaggstången

En gammal regel är att stången bör vara en tredjedel högre än huset och att den exponeras mot en lugn bakgrund. I moderna termer gäller 3 -4 meter högre än huset.

Flaggningen är alltid som vackrast om flaggstången är ren, så vi rekommenderar en årlig rengöring. Detta kan ibland vara omständigt, men vi har särskilda rengöringssatser för flaggstänger som gör att du kan tvätta flaggstången utan att fälla den.

Källa: Stiftelsen Sveriges Nationaldag