Flaggregler

Regler och råd för flagga och vimpel

- Flagghusets guide för flagga och vimpel, flaggstänger, flaggning till sjös och mer! -

Den svenska flaggan har varit en symbol för fosterlandet sedan mitten på 1500-talet, dock sträcker sig legenden om dess uppkomst och design hela vägen till 1100-talet. Flaggan signalerar stolthet, samhörighet och respekt i såväl vardagen som i internationella evenemang.

Det finns mycket mer till denna nationssymbol, samt hantverket bakom den än många känner till. Reglerna grundar sig i tradition och internationella flaggseder, men är idag inte fullt obligatoriska. Flaggan används dock fortfarande för att visa glädje, när vi uppvaktar våra nära och kära och firande. Likaväl kan flaggan också visa sorg och vördnad.


Regler för den svenska flaggan och vimpeln

Flaggan bör vara en fjärdedel av flaggstångens höjd och ska alltid hanteras med respekt. Vimpeln är längre och ska vara en tredjedel av flaggstångens höjd.
Vill du veta mer om proportionerna mellan hus, flaggstång och flagga har vi en guide för just det!

 

Flaggan bör...

 • ... aldrig vidröra marken vid hissning eller halning.Flaggregler sveriges flagga
 • ...  vara i gott skick, hel och ren, när den hissas.
 • ... hissas klockan 8:00 från 1 mars till och med 31 oktober. Flaggan bör hissas klockan 9:00 från och med 1 november till sista februari.
 • ... halas ned vid solnedgången, senast klockan 21:00. Flaggan får dock vara uppe längre förutsatt att den är belyst.
 • ... ej användas till annat ändamål än flaggning även om
  flaggan är urblekt eller utsliten.
 • ... ej skrivas på, ritas på eller på annat sätt förvrängas eller förvanskas.
 • ... vikas på ett sätt som gör att det gula korset inte syns.

 

Tips!
Första gången flaggan hissas bör det vara i lugnt väder, då får sömmarna chans att stabiliseras och flaggas slits inte like fort.
En våt eller fuktig flagga måste få torka innan den viks - annars kan det växa mögel!
De flaggor som säljs hos oss på Flagghuset kan strykas på låg värme.

 

Vimpeln bör...

 • ... vara hissad när flaggan inte klär flaggstången, även på natten. Ingen flaggstång bör stå naken.
 • ... ha den blå halvan vänd mot himmelen (gäller endast bandvimpel).
 • ... inte ha knutar längre än nödvändigt. Knutar som skapas av stark vind bör trasslas upp snarast för att förhindra att vimpeln går sönder.

 

Tips!
En ny vimpel bör hissas i lugnt väder. Detta gör att sömmarna kan stabiliseras och vimpeln slits då inte ut lika snabbt.
Vimpeln kan vara uppe dygnet runt, men bör få torka ordentligt innan den viks - mögel vill ingen ha!

I vår flaggshop kan du köpa svenska flaggor och vimplar.


Regler och råd för flaggstången

En gammal tumregel är att stången bör vara en tredjedel högre än huset, det vill säga ungefär 3 - 5 meter över husnocken. Flaggstången är också alltid vackrast om den är ren.

 

Källa: Riksarkivet - Flaggningstider