Signalflaggor

Signalflaggor

Signalflaggor båt
Stor flaggning är en trevlig tradition till fester så som midsommar och kräftskivor mm, men passar även utmärkt för utsmyckning av segelbåten.

Vi lagerför flaggställ från 24-60cm.
Alla signalflaggspelen levereras komplett med 40 st tecken i en förvaringspåse.

Se priser i webshopen.

Storlekar

  • 24 x 20 cm
  • 36 x 30 cm
  • 48 x 40 cm
  • 90 x 70 cm
A Dykare i vattnet, håll undan!
B Jag lastar/lossar/tranporterar farligt gods.
C Svar: Ja.
D Håll undan, jag har svårt att manöverera!
E Jag ändrar kurs mot styrbord.
F Jag är havererad, tag kontakt med mig.
G Jag behöver lots. För fiskebåt: Jag tar hem redskap.
H Jag har lots ombord.
I Jag ändrar kurs mot babord.
J Brand ombord och last av farligt gods. Håll undan!
K Jag vill ha kontakt med dig.
L Till sjöss: Stanna omedelbart i hamn: Karantän
M Fartyget står stilla.
N Svar: Nej.
O Man överbord!
P I hamn: All personal till fartyget.
Q Fartyget är fritt från smitta.
R
S Jag backar.
T Partrålning vid fiske. Håll undan!
U Du är på väg mot fara.
V Jag behöver hjälp!
W Jag behöver läkare
X Fortsätt inte utan avvakta mina signaler.
Y Jag draggar.
Z Jag behöver bogsering.

I Sverige kopplas signalflaggorna ihop i följande ordning: A, B, C, 1, D, E, F, 2, G, H, I, 3, J, K, L, 4, M, N osv