Värdinneband

Värdinneband har en lång tradition och hör inte bara "Frökentävlingar" till. Det används även när personer representerar olika landsdelar eller sektioner i en större förening vid riksmöten eller andra festliga tillställningar.

Ordensband bärs på samma vis men har oftast lite pampigare utförande, och förstås en annan innebörd.

Vi specialtrycker och syr värdinneband och ordensband efter er beställning.