Flaggstänger

Service flaggstänger

Flaggstänger på offentlig plats bör ses över en gång per år för allmänhetens säkerhet. Vi rekommenderar därför att teckna ett serviceavtal på er flaggstänger så tar vi hand om era flaggor och flaggstänger samt utför regelbunden service och översyn.

Med flagglina i topp eller ingen alls i stången, ring eller maila oss.

Vi lämnar garantier på alla utförda monteringstjänster i 3 år.

En flaggstång bör vara 3 till 5 meter över husnocken.

Montering av er flaggstång samt skötselråd.

adobe_pdf
Dokument

Flaggstångsmontering 2014
Fixing flagpole
Skötesel, drift och garanti 2013
U-Balksflaggstång mått